Om lauget


Horsens borgelige Skyttelaug, har siden 1840 tilsigtet at være et tidssvarede og attraktiv tilbud til byens borgere, under mottoet ”Venskab, glæde og fornøjelse”. Og det er netop efter denne devise, at Skydebrødrene flere gange årligt mødes, for at have nogle gode, sjove og som oftest også, lærerige timer i hinandens selskab. Og det er ikke usædvanligt, at der i dette stærke netværk som tæller omkring 200 Skydebrødre, knyttes stærke bånd, der til tider, udvikler sig til tætte venskaber.

Horsens borgerlige Skyttelaug, skal ikke forveksles med en loge, og der er derfor heller ikke nogle ”hemmelighedskræmmerier” omkring Skyttelaugets gøren og laden. Nej, tvært om, så ønsker Horsens borgerlige Skyttelaug, at være en synlig del af byen. For eksempel, så er det en fast tradition, at Skydebrødrene på årets absolutte højdepunkt, som er Fugleskydningen, der afvikles i slutningen af maj måned, marcherer igennem byen, klædt i kjole og hvidt, med høj hat og hvide handsker.

Festlighederne starter søndag formiddag med Kongefrokost for Majestæten - det forgangne års Fuglekonge. Efter en ”god start på dagen” begiver Skydebrødrene sig af sted til Horsens rådhus for at optage årets nye skydebrødre. På rådhuset, mødes Skyttebrødrene med borgmesteren, der tillige er »Byens Laugsbroder« i Horsens borgerlige Skyttelaug.

For at blive optaget i Horsens borgerlige Skyttelaug, kræver det, at man anbefales af 2 faddere/Skydebrødre, samt at anbefalingen godkendes af direktionen.

Optagelsesceremonien er omgærdet af højtidelighed og traditioner, men ikke hemmeligheder og ingen løfter om økonomiske forpligtelser eller lignende overfor Skyttelauget eller Skydebrødrene.

Skyttelaugets smukke traditioner bygger på kærlighed til og respekt for vort land, vor by, vort flag og vort folk. Broderskabet hviler på gensidig respekt og tillid til fremme af det broderlige forhold i fredelighed, fornuft og orden. Broderskabet er til venskab, glæde og fornøjelse.

Ved optagelsen får de nye brødre overrakt Skyttelaugets broderemblem - Sølvfuglen i grønt bånd. Sølvfuglen skal bæres ved alle Laugets arrangementer.

Efter optagelsesceremonien stiller brødrene op til parade foran rådhuset. Et festligt syn. Ført an af Horsens Garden og Skyttelaugets 3 faner marcherer Skydebrødrene i procession ad Søndergade, Kattesund og Amaliegade mod “Papegøjetoften”. Rigtig mange fra Skydebrødrenes familier og andre interesserede borgere følger efter.

Når majestæten betræder Dronning Caroline Amalies Lund modtages processionen med 9 salutskud fra Skyttelaugets salutkanoner. Laugets marskal opløser processionen på runddelen nedenfor Kunstmuseet. Majestæten byder nu alle brødre, Garden og fremmødte indenfor i Skydehuset til en forfriskning.

Efter hyggeligt samvær med gæsterne begynder Fugleskydningen om æren og de mange sølvpræmier. Resten af eftermiddagen og næste dag, mandag fra flaghejsning til middag skydes på 12 plader på Fuglen. Går det som planlagt, er der nu kun den mest afgørende tilbage, nemlig kongepladen, som først må skydes ned efter Fugleskydningsfrokosten.

Til frokost mødes alle Skydebrødrene og inviterede gæster, heriblandt byens borgmester og byens politimester samt 20-30 brødre fra vore venskabslaug i den store sal i Horsens Kunstmuseum, hvor den regerende Majestæt æres ved Fugleskydningsfrokosten. Ved denne frokost deltager mere end 100 brødre, hvilket giver særlig mulighed for at knytte nye venskaber, også med skydebrødre fra vore venskabslaug i Aalborg, Aarhus, Flensborg, Haderslev og Hjørring.

Af øvrige arrangementer i løbet af året, kan bl.a. nævnes en række skydninger, Laugsaftener, generalforsamlinger, andespil og aftenfest med fruer. Og fælles for alle disse arrangementer, er foruden de gode traditioner, der er knyttet til hver af dem; Venskab, glæde og fornøjelse!