Historie


HBS 14 juni 1841I 1840 ønskede bystyret i Horsens anlagt en Lystskov og Promenade for byens indbyggere. For samtidig at imødekomme ønsker fra det nyligt oprettede, Horsens borgerlige Skyttelaug, gav bystyret Skyttelauget retten til at anlægge skydebane til Laugets Skive- og Fugleskydninger i Papegøjetoften, mod at Skyttelauget bekostede anlæggelsen og beplantningen af Lystskoven og Promenaden i samme Papegøjetoften.

Skydebane, Lystskov og Promenade blev anlagt, og endvidere fremskaffede Skyttebrødrene i Skyttelauget de ca. 3000 rigsdaler, der skulle til, for at man i 1844 kunne indvi en pavillon indrettet med restauration. Samme år var pavillonen ramme for en middag til ære for kong Christian den VIII og dronning Karoline Amalie, der gæstede byen. Det var ved den lejlighed, anlægget “Papegøjetoften” fik sit nuværende navn “Dronning Caroline Amalies Lund”, eller måske bedre kendt som Caroline Lunden.

Pavillonen er i dag udbygget og rummer Horsens Kunstmuseum. På den østlige side af Kunstmuseet ligger Skyttelaugets skydebane og skydepavillon med indgang i det karakteristiske skydehus, som blev opført i 1862.

Siden 1840 har skydebrødrene skudt til måls i Papegøjetoften efter skiver og en Fugl udfærdiget af træ i form af en Papegøje.
Skyttelaugets traditionsrige skydninger i Lunden er altid omgærdet af fest og glæde. Borgerne og bystyret i Horsens har da også gennem alle tider vist Skyttelauget positiv interesse.

I 1840 skød man efter en papegøje, der var anbragt højt til vejrs på en stage. Skyttelauget havde 6 muskedonnere med stenlås. Kuglerne dertil var 16 på pundet.

Allerede i slutningen af det 19ende århundrede blev denne skydeform forbudt. Forbuddet medførte, at Skyttelauget måtte indhegne skydebanen og anbringe papegøjen tæt ved jorden foran en skærmende jordvold.

Skydebane 1930
Skydebanen i Dronning Caroline Amalies Lund - år 1930
Horsens Omkring 1840
Horsens omkring 1840. året hvor Laugetstiftes.

Siden da er sikkerhedsforanstaltningerne forbedret mange gange, og fra 1976 har Skyttelauget anvendt salonrifler, bl.a. for at undgå støjgener i det omgivende miljø.

I 2012 blev et helt nyt skyttehus indviet i Lunden. Skyttehuset blev bygget i stedet for den gamle træpavillon, samtidigt blev skydebanerne gravet ned i jorden og der er blevet opsat moderne udstyr til skydebanerne, så der nu er elektronisk registrering af skydningerne.

Den dag i dag, holder Skyttelauget stolt de gamle traditioner i hævd, samtidig med at Lauget til stadighed holder sig for øje at være et tidssvarende og relevant tilbud til byens borgere.