Information og optagelse


Orientering om optagelse

Optagelse i Horsens borgerlige Skyttelaug kan kun ske ved anbefaling af 2 faddere, som skal være Skydebrødre i Lauget. Fadderne skal indsende et korrekt andragende (se blanketten nederst på siden) tillige med et vellignede foto af den anbefalede til et af direktions medlemmer, som ved først givne lejlighed, fremlægger andragendet for den samlede direktion.

Fadderne har ansvar for, at den anbefalede gøres bekendt med skikke og traditioner i Horsens borgerlige Skyttelaug, samt hvad forventningerne er til den kommende Skydebroder, således at den anbefalede, er bevidst om, hvad det er han bliver en aktiv del af.

Direktionen behandler andragendet, og efter positivt udfald af behandlingen, vil den kommende Skydebroder og fadderne få skriftlig besked om, hvor og hvornår den ny Skydebroder, skal møde første gang. Nye Skydebrødre kan modtages i Lauget ved så godt som alle årets arrangementer.

Den egentlige og ceremonielle optagelse sker efter Kongefrokosten, på Fugleskydningens 1. Dag. Den ny Skydebroder og fadderne skal naturligvis møde i kjole og hvidt, høj hat og hvide handsker.

Ved øvrige Skyttelaugs arrangementer som f.eks. laugsaften og generalforsamling, er påklædningen mørkeblå blazer, hvid skjorte, laugets slips, grå benklæder og sorte sko.

I 2014 er optagelsesafgiften DKK 1.500,- og årskontingentet DKK 1.300,-. Den ny Skydebroder modtager opkrævning på beløbene, som skal være Laugets kasserer i hænde, inden den ny Skydebroder kan møde første gang, til et af Laugets arrangementer. Fadderne indestår for at dette sker. Efterfølgende år betales kontingent efter opkrævning i begyndelsen af året.

I optagelsesafgiften er inkluderet følgende effekter: - Sølvfugl, som bæres ved alle Laugets arrangementer - Indbundet jubilæumsbog, 150 års jubilæet i 1990 - Grønt navneskilt - Knaphulsemblem - Slips med Laugets logo

Effekterne udleveres til fadderne, som overrækker dem inden frokost/middagen ved den ny Skydebroders første fremmøde i Lauget.

Ved den egentlige optagelse, modtager den ny Skydebroder Sølvfuglen i grønt bånd, som herefter skal bæres ved alle Laugets arrangementer. Når et Skydebroderskab ophører, skal Sølvfuglen og medaljer, der alle forbliver Horsens borgerlige Skyttelaugs ejendom, returneres til Lauget. Vi beder ligeledes Skydebrødrene gøre hustruen eller andre opmærksomme på dette, så de efterladte ved dødsfald kan følge bestemmelsen.

Hent Anbefalingsdokument.pdf


En hilsen fra Formanden

Nærværende er specielt tilegnet Skydebrødre, der ønsker at anbefale en ny Skydebroder til optagelse i Horsens borgerlige Skyttelaug. Det er vigtigt, at en mulig ny Skydebroder er godt orienteret om Lauget og broderskabet, inden han træffer sin beslutning.

Det er naturligvis af stor betydning, at Lauget opretholder sin tilslutning på ca. 200 Skydebrødre; men der er om end af større betydning, specielt for broderskabet, at såvel gamle som nye Skydebrødre møder flittigt og engageret til Laugets arrangementer.

Horsens, 2017
Med venlig
Skydebroderlig hilsen Hans Møller Nielsen, Formand